Monthly Archives: september 2013

Styrelseutbildning 19 oktober

är tyvärr inställd pga för få anmälningar.

/ Styrelsen gm Henrik Kjellgren


Rekryteringsfond- Sista ansökan 31 Oktober

Efter beslut från årsstämman inrättades en rekryteringsfond för några år sedan. Pengar i fonden kommer från SAASDC, Dansglädjen och SACT samt en del mindre donationer från privatpersoner. Medel ur fonden har delats ut vid två olika tillfällen och fortfarande finns en del pengar kvar och i höst finns möjlighet att ansöka om bidrag från fonden. Pengar kan sökas av enskilda klubbar eller olika klubbsamarbeten. Utdelade medel ska användas i rekryteringsarbeten. Nytänkande rekryterings åtgärder och klubböverskridande samarbete prioriteras. Ansökningar skickas till svenska Squaredansförbundet senast den 31 oktober 2013.