Monthly Archives: april 2020

European Square- and Round Dance Convention 3-5 juli 2020 – INSTÄLLT.

Det finns alltid risker i att anordna ett projekt som Europeiska Convention, men vissa risker är svåra att föreställa sig. Den pandemi som nu finns över hela världen med covid-19 är något som ingen planerade för. Det är efter noggrann utvärdering som både Svenska Squaredansförbundet (SAASDC) och arrangerande förening, Crazy Flutters, har beslutat att European Square- and Round Dance Convention 2020 inte kommer att kunna genomföras. 

Det är naturligtvis med sorg i våra sinnen vi gör detta, men det är också för allas bästa. Vi vill tacka alla dansare som redan anmält sig till eventet och vi vill tacka alla som har anmält sig som funktionärer. Vi vill även tacka alla våra partners, så som Sigtuna kommun, Destination Sigtuna, alla hotell och alla andra aktörer som varit med under planeringen. Vi vill också naturligtvis tacka de medlemmar i Crazy Flutters som under 3 års tid lagt ner mycket ideellt arbete med att planera och förbereda för detta event.

För anmälda dansare återkommer vi inom kort med hur återbetalningen av erlagd avgift kommer att ske. Vi vill uppmana alla som bokat hotell att själva göra sin avbokning med respektive hotell. Detta sker inte automatiskt.

Vi hoppas att all dansaktivitet kan komma igång på nytt inom en snar framtid och hoppas att alla ser fram emot ett nytt svenskt Convention 2021 och ett nytt europeiskt Convention 2022.

Med varma hälsningar

Jessica Dhyr (SAASDC) och Urban Danielsson (Crazy Flutters)