Monthly Archives: januari 2015

Motioner och utmärkelser

Motioner till Årsstämman

Vill du påverka vad Squaredansförbundet ska jobba med ? Kanske har du en bra idé  som du vill att andra ska få höra och vara med och ta beslut om.  Senast den 21 feb skall din motion vara inskickad till  info@squaredans.se. Samma datum gäller om du vill uppmärksamma någon med förbundets två olika utmärkelser. Mer info om detta hitta du här