Monthly Archives: januari 2014

Synas på kartan

För att synas på kartan behöver klubbens koordinater läggas in i klubbuppgifterna. Det kan göras när som helst efter det att ni loggat in som klubb.


Välkomna till den nya hemsidan

Nu har den nya och efterlängtade hemsidan publicerats. Det har varit stora insatser av främst Maria Keinänen och Björn Mattsson. Jag ber att hålla i minnet att allt ännu inte är perfekt utan ett fortsatt enträget arbete kommer att fortgå. Förbundets hemsida är omfattande och en del länkar saknas t.ex. saknar några sidor information och en del länkar tillbaka till gamla hemsidan.

Vi är angelägna om att får era synpunkter och om ni finner felaktigheter eller annat ber vi er att maila dessa till  webmaster@squaredans.se

Tommy Hansson

Ordförande SAASDC

 


Välkommen Norge

Vi har glädjen att hälsa Den norska Squaredansklubben Horten og Omegn välkomna som medlemmar i SAASDC. Klubben har 30 medlemmar och 7 stödmedlemmar.
Frågan uppkommer då och då om Klubbar i andra länder än Sverige kan bli medlemmar i SAASDC. Principen är sådan att om det inte finns något existerande i det egna landet, är man välkommen som medlem hos SAASDC. I dagsläget har vi medlemsklubbar i Sverige, Åland, Finland och Norge.