Styrelseutbildning 19 oktober

är tyvärr inställd pga för få anmälningar.

/ Styrelsen gm Henrik Kjellgren