Välkommen Norge

Vi har glädjen att hälsa Den norska Squaredansklubben Horten og Omegn välkomna som medlemmar i SAASDC. Klubben har 30 medlemmar och 7 stödmedlemmar.
Frågan uppkommer då och då om Klubbar i andra länder än Sverige kan bli medlemmar i SAASDC. Principen är sådan att om det inte finns något existerande i det egna landet, är man välkommen som medlem hos SAASDC. I dagsläget har vi medlemsklubbar i Sverige, Åland, Finland och Norge.