Välkomna till den nya hemsidan

Nu har den nya och efterlängtade hemsidan publicerats. Det har varit stora insatser av främst Maria Keinänen och Björn Mattsson. Jag ber att hålla i minnet att allt ännu inte är perfekt utan ett fortsatt enträget arbete kommer att fortgå. Förbundets hemsida är omfattande och en del länkar saknas t.ex. saknar några sidor information och en del länkar tillbaka till gamla hemsidan.

Vi är angelägna om att får era synpunkter och om ni finner felaktigheter eller annat ber vi er att maila dessa till  webmaster@squaredans.se

Tommy Hansson

Ordförande SAASDC