Synas på kartan

För att synas på kartan behöver klubbens koordinater läggas in i klubbuppgifterna. Det kan göras när som helst efter det att ni loggat in som klubb.