Tävling! – ny nationell logotype. Förlängd deadline

Till Convention på Åland inkom en motion om att
ta fram ett nationellt profilmaterial, som skulle kunna användas på klubbkläder, dekaler och marknadsförings material.

Årsmötet beslutade att styrelsen skulle verka för detta. Hjärtat i ett nationellt profilmaterial är naturligtvis en logotype. Vi utlyser härmed en tävling där vi ber er med en kreativ ådra att ta fram förslag på hur vår nationella symbol ska se ut. Den får gärna innehålla de välkända squaredansfyrkanterna, ordet squaredans, eller Squaredance. Vill man får man även använda hela eller delar av Squaredansförbundets logotype. Ursprungligen ville vi ha in tävlingsförslagen senast den i april, men tävlingstiden är förlängd året ut. Skicka ditt förslag till styrelsen@squaredans.se. Vinnade bidrag kommer förutom äran belönas med fritt inträde till Convention för sig och eventuell partner.

/ Styrelsen för SAASDC gm Henrik Kjellgren