Styrelseutbildning!

Äntligen! Utbildningen hålls 25 oktober i Arboga. Mer information här:
Inbjudan styrelse utbildning