Är du en ny dansare?

Vi vill påminna alla, även ni som dansat ett tag, att boendet på Swedish Convention 2015 i Jönköping bör bokas i god tid! Efterfrågan gör att de närmaste boendena försvinner snabbt. Mer info på www.convention2015.se eller www.facebook.com/convention2015