Synpunkter på danslistan

Arbetet med danslistan fortsätter, vi gör just nu en massa intervjuer med olika personer. Men eftersom vi vill ha alla tänkbara synpunkter så kommer frågeställningarna även här. Skicka mail (förnamn@squaredans.se) eller haffa oss på Convention!
1. Får du den information du behöver från listan?
2. Vilka problemområden ser du i listan?
3. Hur lätt eller svårt är det att registrera danser?
4. Finns det områden/funktioner som du saknar?
/Jessica Dhyr