Facebook ersätter Forumet

Övergången från Forumet till Facebook är nu fullt genomförd och Forumet är avslutat.