Tillägg till Vett & Etikett i Square-Info

Etikettdoktorn, Mats Danielsson, är upphovsman till den ursprungliga texten i Vett- och Etikettspalten i detta nummer av Square-Info, han har godkänt att hans text modifierats för att  passa squaredans.