Menyer ej synliga

2015-08-21 15:00
Den senaste uppdateringen av WordPress har medfört att menyerna på höger sida inte är synliga. Vi åtgärdar detta så fort det är möjligt.

2015-08-21 16:30
Nu är menyerna åter på plats. Var en plugin som strulade.
Display Widgets 2.03 fungerar men efter uppgradering till 2.04 försvann sidmenyn på vissa sidor 🙁