Kallelse till Förbundsstämma 2016

Söndagen den 5 juni 2016

09.00 – 11.00

Stämman hålls i Collegium, Linköping. (Teknikringen 7)

Stämmohandlingar läggs ut på Förbundets hemsida www.squaredans.se tre veckor före stämman

Enligt uppdrag

Iris Åkerberg

Sekreterare SAASDC