Har du en ljus idé hur vi ska bli fler?

Vi vill alla att fler ska börja dansa squaredans. Förbundet har avsatt pengar i budgeten för att främja positiv utveckling genom gränsöverskridande eller nytänkande rekryteringsinsatser.

Mer information hittas under Redan Squaredansare – Övrigt