Svenska Squaredansförbundet | Har du en ljus idé hur vi ska bli fler?

Har du en ljus idé hur vi ska bli fler?

Vi vill alla att fler ska börja dansa squaredans. Förbundet har avsatt pengar i budgeten för att främja positiv utveckling genom gränsöverskridande eller nytänkande rekryteringsinsatser.

Mer information hittas under Redan Squaredansare – Övrigt