Delegatanmälan

Glöm inte att anmäla era delegater till stämman! Härmed kallas ni till SAASDCs Förbundsstämmalördagen den 4 juli 2020 kl. 10.00.Stämman genomförs digitalt med hjälp av Zoom.Det är viktigt att delegater anmäls senast 29 juni 2020. Anmälan sker på Förbundets hemsida. Logga in med klubbens inloggningsuppgifter och gå vidare till Klubben/Delegater. OBS! Fyll i e-postadress för varje delegat. Anmälningar efter detta datum accepteras ej!