Se över tidningsregistret

Se över tidningsregistret! Många får fortfarande dubbla nummer och det beror på att flera klubbar registrerar in er. Ni måste vända er till klubbarna – likväl som om ni byter adress. De som får mailavisering om att tidningen finns på nätet – många mail studsar i diverse klubbar.