Handbok för nybörjare

 Innehållsförteckning

Om nybörjarkurser

7 sätt att lära sig på

Dansarnas rättigheter

Callerlabs ”Bills of Rights”

Änglaregler

10 kom i håg

Bakgrundstankar

Ordlista för Squaredansare

Klicka på texten för att ladda ner dokumentet eller med vänsterknappen för att öppna dokumentet.

Sammanställt av: Marianne Hjelm, Marie Tjörnhed och Helle Bernhed