Försäkring

SAASDC har en försäkring hos Folksam. Den heter Deltagarolycksfallsförsäkring L304..

Här hittar du försäkringsbrevet samt försäkringsvillkoren. (senast uppdaterade villkor 2023-09-01)

Om du skadar dig så har du rätt att anmäla skadan till samtliga försäkringar du har. Kostnader för läkarvård mm (faktiska kostnader) kan enbart ersättas av en försäkring. Om du har fler försäkringar så avgör du själv från vilken försäkring ersättning ska ges.

Bestående men som exempelvis medicinsk invaliditet ersätts däremot från samtliga dina olycksfallsförsäkringar. Du behöver själv göra din anmälan till samtliga försäkringar/försäkringsbolag.

Om det behöver verifieras att du omfattas av vår försäkring kontaktar Folksams skadehandläggare oss.

Du anmäler inträffat olycksfall direkt till Folksam på telefon 0771-950 950.