Försäkring

Squaredansförbundets försäkring.

Skadeanmälan gör antingen via telefon 0771-950 950 eller på folksam.se

Vi kommer att lägga upp villkoren här så snart vi får det nya dokumentet från Folksam.