Försäkring

Norrköping 22/2 2020

SAASDC har en försäkring hos Folksam. Den heter Obligatorisk gruppförsäkring K 63982 och gäller från och med 1 september 2019.

Länkar till försäkringsbesked 190901 – 200831 S40345 och försäkringsbrev K 63982 2019-09-01 finns här på hemsidan.

Om du skadar dig så har du rätt att anmäla skadan till samtliga försäkringar du har. Kostnader för läkarvård mm (faktiska kostnader) kan enbart ersättas av en försäkring. Om du har fler försäkringar så avgör du själv från vilken försäkring ersättning ska ges.

Bestående men som exempelvis medicinsk invaliditet ersätts däremot från samtliga dina olycksfallsförsäkringar. Du behöver själv göra din anmälan till samtliga försäkringar/försäkringsbolag.

Om det behöver verifieras att du omfattas av vår försäkring kontaktar Folksams skadehandläggare oss.

Du anmäler inträffat olycksfall direkt till Folksam på telefon 0771-950 950 eller via folksam.se

För SAASDC/

Mia Mutembei