Handbok för nybörjare

 Innehållsförteckning

Om nybörjarkurser

7 sätt att lära sig på

Dansarnas rättigheter

Callerlabs ”Bills of Rights”

Änglaregler

10 kom i håg

Bakgrundstankar

Ordlista för Squaredansare

Klicka på texten för att ladda ner dokumentet eller med vänsterknappen för att öppna dokumentet.

Diplom för graduering hittar du under fliken ”Klubben”. Du måste vara inloggad med klubbens uppgifter.

Sammanställt av: Marianne Hjelm, Marie Tjörnhed och Helle Bernhed